Stručni kadar

Prof. Radović Bojan (trener)
Kontakt telefon: 064.234.91.66

Prof. Jovanović Tomislav (trener)
Kontakt telefon: 064.3333.891

Prof. Antić Djordje (trener)
Kontakt telefon: 060.4.729.813

Prof. Kovačević Darko (trener)
Kontakt telefon: 061.114.95.73

Prof. Dejanović Željko (trener)
Kontakt telefon: 064.172.01.08

Prof. Milovanović Nikola (trener)
Kontakt telefon: 064.83.96.093

Prof. Ilić Miloš (vaterpolo trener)
Kontakt telefon: 060.04.04.085

Prof. Antić Branko (predsednik kluba / trener)
Kontakt telefon: 064.618.24.01