O nama

Plivački i vaterpolo klub počeo je sa radom 01.06.2007. god. Od samog početka rada, ciljevi i zadaci kluba su bili usmereni ka omasovljavanju plivačkog sporta pre svega kao oblika rekreacije, obuci neplivača kao i stvaranju takmičarskih sekcija.

 

U početku rada, klub je brojao 60 članova. Vremenom, broj članova se konstantno povećavao da bi posle samo 2 godine rada broj plivača prešao brojku od 300. Takođe sa ponosom ističemo da je 08.06.2008.god održan prvi vatertpolo trening, što ujedno predstavlja jedinstven istorijski momenat za grad Kragujevac jer je na taj način i naš grad dobio svoj prvi VATERPOLO KLUB.

 

Kada je reč o stručnom kadru koji radi u klubu (trenutno 8 trenera), treba istaći da se upravo njihovom stručnošću, autoritetom a pre svega pedagoškim radom došlo do dobrih rezultata rada što pokazuje i veliki broj članova kluba. Zalaganjem trenera , dobrom organizacijom kluba,  korektnim odnosom i radom sa decom, prošlog i ovog leta bili smo NAJBROJNIJA SPORTSKA ORGANIZACIJA.

 

Kao plod profesionalnog rada, osim masovnosti, stigle su i prve medalje (za sada preko 100). SK PIRAT je uspeo da obezbedi određene nadoknade (plate) za trenere, kako bi pedagozi fizičke kulture koji nemaju radni odnos, napokon počeli da rade u svojoj struci  i svojim radom i stručnošću unapredili plivački i vaterpolo sport u Kragujevcu.

 

Takođe treba istaći da usluge našeg kluba koriste osobe sa posebnim potrebama (invadilititetom), osobe sa sportskim povredama kao i osobe koje se oporavljaju od povreda zadobijenih u saobraćajnim nezgodama bez ikakve novčane nadoknade. Saradnja sa Sportskim savezom invalida je takodje ostvarena. Klub je uspeo da obezbedi sredstva za kupovinu rekvizita neophodnih za rad. Obezbedili smo golove za vaterpolo,  8 plivačkih staza, 50 dasaka za plivanje, 15 lopti za vaterpolo, kapice za vaterpolo, peraja itd. Medijska podrška kako lokalnih tv stanica (TV Kragujevac, IN televizija, K9) tako i  državnih tv stanica (RTS).


 

Pokušaćemo da vam kroz nekoliko tačaka ukažemo na sfere naseg rada:


1. Najmasovnija sportska organizacija u letnjem periodu

2. Jedini sportski klub koji je dobio zahvalnicu od Sportkog Saveza Invalida za saradnju za 2009 godinu.

3. Jedini klub u kojem treniraju slepe osobe, invalidi i osobe koje se oporavljaju od teških saobraćajnih nesreća bez novčane nadoknade.

4. Jedini sportski klub koji donira svake godine skijašku opremu i drži obuku skijanja za decu bez roditeljskog staranja iz doma Mladost.

5. Škola plivanja za odrasle.

6. Prvi i jedini Vaterpolo klub u Kragujevcu.

7. Najtalentovaniju  decu  uzrasta od 4-9 godina.

8. Visoko obrazovani stručni kadar sa najdužim radnim iskustvom u oblasti plivanja.

 

Posebnu pažnju u našem klubu okupira takmičarska sekcija. Sa ponosom možemo reci, a što se vidi i iz rezultata, da plivači našeg kluba postižu zavidne rezultate na takmičenjima. Svakodnevna putovanja van grada (Kragujevac nema zatvoreni bazen), glavni su pokazatelj želje i volje dece koja žele da napreduju i da se ravnopravno nose sa decom iz gradova kojima je ovaj sport dostupniji zbog adekvatnih uslova (zatvoren bazen).